Våra öl

Att brygga öl är nästan som att baka. Med få ingredienser kan man nå oändlig variation. Vi brygger god öl utan att krångla till det, med jämn kvalitet över tid.

Alltid ekologisk

Öl bryggs med fyra ingredienser – malt, vatten, humle och jäst. All vår öl bryggs på ekologiska råvaror och vi är noggranna med att välja ut malt och humle av högsta kvalitet till våra öl. Vi drömmer också om att i framtiden kunna skörda egen humle från fälten runt brygghuset i Stjärnsund. Närodlat på riktigt.

Med karaktär från Stjärnsund

Våra öl har sitt ursprung i Stjärnsund. Polhem, Emerentia, Cronstedt och Stierncrona är alla historiska personer som verkade i bygden på 1700-talet. Med sina gärningar har de lämnat spår som finns kvar i orten än idag – 300 år senare. Stjärnsund har länge varit en plats för idéer, hantverk och förädling. Den traditionen tar vi fasta på när vi skapar våra öl.

Här hittar ni våra öl

Våra öl finns på utvalda restauranger samt på Systembolaget i Hedemora och Hofors. Från 1 oktober 2018 kan de också beställas i Systembolagets beställningssortiment se länkar nedan.

Stierncrona - LAGER

Stierncrona - Lager

Gabriel Stierncrona (1669–1723) var friherre, framstående jurist och Sverige första justitiekansler. Tillsammans med Cristopher Polhem grundade han Stjärnsunds manufakturverk – där Stierncrona stod för pengarna och Polhem för kompetensen.

Efter juridikstudier i Uppsala väntade en framgångsrik karriär för Stierncrona. År 1699 adlades han och bytte namn från Welt till Stierncrona. Han var en förmögen man, och under de svåra krigsåren bidrog han med generösa tillskott till statens kassa. Förutom juridik var han intresserad av uppfinningar. Därför valde han att satsa på sin gamle studentvän Christopher Polhem och hans moderna mekanik.

Det var Stierncrona som finansierade Stjärnsunds bruk. ”Jag Stierncrona med capital och jag Polhammar med wett och förstånd hafwa beslutat anläggia manufacturwärk.” Så löd den överenskommelse som lade grunden för manufakturverket, år 1700. Dessförinnan kallades det lilla samhället bara för Sund, men nu fick det namnet Stjärnsund – efter Gabriel Stierncrona.

Smak

Stierncrona är en modern, ljus, lite mer humlad, ekologisk lager.

Alkoholhalt: 5,2%

Artikelnr: 005

Storlek: 33 cl

Pris: 23:90

Finns på utvalda restauranger och Systembolaget.