Aktuellt

Lokala Råvaror

Ölbryggning

Ett första steg mot att brygga våra öl på lokalt odlad malt är nu taget. På åkrarna runt Bysjön har det såtts och nu tröskats maltkorn av ölvännerna Anders Westman och Sven Stenlund, våra framtida leverantörer av malt.